DE PL
Jerzy Woźniak (ur. 1969 r.) absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej. Studia podyplomowe na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w zakresie nauczania historii. Działacz młodzieżowych struktur opozycji demokratycznej w latach 1986-1989. Od ponad 20- lat pracownik Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie. Uczestniczył w realizacji programów i projektów przygotowywanych m.in. przez Dokumentationsstelle Pullverfabrik Liebenau e.V, Dokkumentationszentrum NS- Zwangsarbeit Berlin –Schoneweide, Gedenkstatte KZ Osthofen oraz wielu innych instytucji w Niemczech, Austrii i na Litwie. Autor wstępu do książki „Berlin. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w stolicy III Rzeszy w latach 1939-1945”. Wyróżniony Odznaką Związkową Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych za wspieranie działalności i pracę na rzecz ofiar wojny. W mediach ogólnokrajowych i lokalnych publikował opracowania dotyczące historii narodowej i regionalnej m.in. „Więzienne drogi Józefa Piłsudskiego” (pismo Ursus 2006/18), „Nosiłem oficerki” (Tygodnik Powszechny 2003/11), „Rembertów w maju 1926” (pismo Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej 2014/1). Zwolennik i entuzjasta idei współpracy polsko-niemieckiej w obszarze kształtowania wspólnych postaw europejskich oraz szacunku dla odrębności kulturowych i narodowościowych.